Meniu

#rcaieftin  gratuit la tine  #acasa !

Politica de prelucrare a datelor

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL, operator de date cu caracter personal inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18582, va informeaza dupa cum urmeaza:
AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9796/2008, CUI 23997762, avand sediul social in Bucuresti, Sector 6, Str. Nicodim nr. 20 , parter, camera nr. 1 si nr. 5, in continuare AUST INSURANCE sau noi, prelucreaza datele cu caracter personal in vederea prestarii serviciilor de asigurare, in conformitate cu prevederile legale.

Mai jos va comunicam detaliat ce categorii de date cu caracter personal prelucram, scopul prelucrarii, ce alti destinatari pot avea datele dumneavoastra precum si drepturile pe care le aveti asupra datelor.

1. Categorii de date personale prelucrate de AUST INSURANCE

1.1 AUST INSURANCE solicita si prelucreaza doar date strict necesare pentru calcularea, emiterea, plata, livrarea si administrarea contractelor de asigurare, in functie de tipul acestora (RCA, CASCO, locuinta, de calatorie, raspunderi profesionale, etc). De asemenea, aceste date se colecteaza direct de la dumneavoastra astfel ca aveti control direct asupra lor.
a) Date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de livrare, telefon, email, CNP, nationalitate, date din actul de identitate, date din permisul de conducere;
b) Date privind bunurile detinute: date privind autovehiculul, imobilul sau orice bun asigurat, care face obiectul asigurarii;
c) Date cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale: starea civila, detalii despre familie / sot / partener / persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate.
d) Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala: calificari, certificari, istoric educatie si training;
e) Date cu caracter personal privind activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica: ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate;
f) Informatii cu privire la locatia persoanei fizice: adresa IP captata la utilizarea website-ului www.rcalatineacasa.ro

1.2 Date prelucrate in procesul de recrutare:
a) Date personale de identificare a candidatului: nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, e-mail, CNP, varsta, nationalitate, sex, data de nastere, date din actul de identitate, date din certificatul de nastere;
b) Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala: diploma absolvire liceu / studii superioare; diploma absolvire curs calificare profesionala in asigurari.

2. Scopurile in care pot fi prelucrate datele dumneavoastra:

a) Prestarea serviciilor de asigurare: generarea si comunicarea ofertei in vederea incheierii unui contract de asigurare, incheierea, modificarea, corectarea contractelor de asigurare, inclusiv reinnoirea acestora;
b) Raportari si evaluari interne;
c) Solutionarea reclamatiilor si solicitarilor din partea clientilor;
d) Solutionarea potentialelor litigii;
e) Identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude;
f) In cadrul procesului de recrutare: cu scopul de angajare in cadrul AUST INSURANCE.

3. Procesarea datelor cu caracter personal ale clientilor / potentialilor clienti se face in temeiul:

a) Prevederilor legislatiei asigurarilor si reasigurarilor;
b) Legislatiei fiscale;
c) Cererii de oferta pentru incheierea unui contract de asigurare;
d) Contractului de asigurare in care sunteti parte;
e) Consimtamantului dumneavoastra conform bifei de acord in acest sens;
f) Unor obligatii legale AUST INSURANCE ce pot aparea;
g) Aplicarii dumneavoastra pe platforma de recrutare, pentru un post din cadrul companiei noastre (in cadrul procesului de recrutare).

4. Categorii de destinatari catre care pot ajunge datele dumneavoastra:

a) Companiile de asigurare;
b) Companiile de curierat, in vederea livrarii contractelor de asigurare;
c) Furnizori externi de servicii IT;
d) Autoritatile statului;
e) Procesatori de plati online, bancile colaboratoare;
f) Alti colaboratori, parteneri sau contractori ai AUST INSURANCE.

In acest sens, va asiguram ca datele transmise catre terti sunt doar cele strict necesare pentru prestarea serviciilor pentru care AUST INSURANCE are contracte incheiate iar transferul se face securizat.

AUST INSURANCE nu vinde, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.

5. Stocarea datelor personale:

a) AUST INSURANCE nu stocheaza datele folosite pentru ofertare / calculatia care nu se transforma in polita / contract de asigurare;
b) O data emis contractul de asigurare, datele personale vor fi stocate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti
c) AUST INSURANCE nu prelucreaza / stocheaza date in scopuri de marketing.

6. Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele cu caracter personal:

6.1. Dreptul de acces – reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine o confirmare din partea AUST INSURANCE ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc iar in caz afirmativ, aveti dreptul de acces asupra acestora si la informatii privind modul in care sunt prelucrate.
6.2. Dreptul la rectificare – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita rectificarea / actualizarea datelor cu caracter personal.
6.3. Dreptul la opozitie – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul nostru legitim.
6.4. Dreptul la stergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in situatii precum: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate initial; datele au fost prelucrate ilegal; va retrageti consimtamantul in baza caruia s-au prelucrat.
6.5. Dreptul de a va retrage consimtamantul – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va retrage consimtamantul in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii bazata pe consimtamantul acordat anterior.
6.6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita si obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite situatii: dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date; datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal iar dumneavoastra va opuneti stergerii, solicitand in schimb restrictionarea acestora.
6.7. Dreptul la portabilitatea datelor – reprezinta dreptul dumneavoastra de a primi datele personale intr-un format structurat precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
6.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
6.9. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.
6.10. Dreptul de a va adresa justitiei - Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru informatii suplimentare cu privire la aceasta politica sau in legatura cu utilizarea de catre AUST INSURANCE a datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati alegand oricare dintre variantele de mai jos precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail, numarul de telefon si scopul solicitarii.

Ne puteti contacta:
Prin e-mail, la adresa datepersonale@rcalatineacasa.ro
Personal – la punctul de lucru din Sos. Pipera 46, Bucuresti, Sector 2
Printr-o cerere trimisa prin posta la adresa Bucuresti, Sector 6, Str. Nicodim nr. 20 , parter, camera nr. 1 si nr. 5
Telefonic – la numarul 0372.100.100

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventualele modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.rcalatineacasa.ro, sectiunea “Prelucrarea datelor personale”.

Sc Aust Insurance Broker de Asigurare Srl este autorizata si inregistrata la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) cu numarul RBK-515.

Va multumim pentru ca ati ales serviciul:

Pentru orice informatii va rugam sa ne contactati
  • 0372.100.100
  • 0731.551.552
Daca ai gasit o problema pe site, anunta-ne si noi o rezolvam!