Meniu

#rcaieftin  gratuit la tine  #acasa !

Informatii privind asigurarile obligatorii RCA

Asigurarea de Raspundere Civila Auto (RCA) este un contract incheiat intre proprietarul unui vehicul, persoana fizica sau juridica si o companie de asigurari autorizata. In baza acestui contract, compania care a emis polita de asigurare RCA plateste despagubiri tertelor persoane pagubite in urma unui accident provocat de vehiculul pentru care s-a incheiat polita, pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale, inclusiv daunele morale, suferite in acel accident. In cazul producerii unui accident rutier, pagubele produse altor persoane pot fi insemnate, iar acoperirea acestora poate fi imposibila mai ales in situatia nefericita in care din accident rezulta victime.

Politele de asigurare RCA se emit in sistem electronic si contin in mod obligatoriu informatii despre: partile implicate in contract, perioada de valabilitate a asigurarii, limitele maxime de despagubire stabilite de asigurator, prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achizitie directa, clasa bonus-malus si numarul de inmatriculare/inregistrare ori numarul de identificare al vehiculului, precum si statele in care acest document are valabilitate.

1. De ce este obligatorie asigurarea RCA?

Toti proprietarii de autovehicule trebuie obligatoriu sa incheie o asigurare de raspundere civila auto (RCA) si sa plateasca toate primele de asigurare aferente.

Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca obligatoriu despagubiri pentru daunele suferite, independent de situatia materiala a celui care a produs paguba (cu alte cuvinte chiar daca cel care a produs paguba ar putea sau nu sa plateasca despagubiri).

In acest fel, asigurarea de raspundere civila auto este in interesul tertului pagubit, dar si in interesul celui care a produs paguba.

2. Cum se poate incheia o asigurare RCA?

  Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata astfel:
 • pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate in Romania, pe o perioada cuprinsa intre 1 luna si 12 luni, multiplu de o luna, dupa caz;
 • pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii permanente in Romania, pe o perioada cuprinsa intre 1 luna si 12 luni, multiplu de o luna, dupa caz, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau;
 • pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative;
 • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile;
 • pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;
asigurari RCA in 6 rate » vezi detalii

3. Incheierea contractului de asigurare RCA

Puteti incheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societatile de asigurare autorizate in acest sens. La incheierea contractului si plata primei de asigurare – pe o perioada cuprinsa intre 1 luna si 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea dvs. - vi se va elibera o polita de asigurare care atesta plata primei si perioada de valabilitate. Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24 a ultimei zile inscrise pe polita, deci aveti in vedere faptul ca polita de asigurare trebuie reinnoita la expirare, prin plata primei aferente perioadei urmatoare pentru care optati. In caz contrar, retineti faptul ca deveniti neasigurat, iar daca produceti un accident in perioada in care asigurarea RCA si-a pierdut valabilitatea sunteti direct raspunzator pentru consecintele legale si materiale produse.

Contractul RCA inceteaza si in situatia cand autovehiculul a fost instrainat si ar fi de dorit ca cel care vinde sa atraga atentia cumparatorului ca valabilitatea asigurarii RCA vechi a incetat si este necesara incheierea unei asigurari RCA noi de catre noul proprietar. Proprietarul vanzator are dreptul sa primeasca inapoi de la asiguratorul RCA partea din prima platita in avans aferenta perioadei ramase pana la expirarea valabilitatii asigurarii. Pentru a recupera aceasta suma, el trebuie sa se adreseze asiguratorului sau brokerului emitent si sa prezinte documentele necesare. Pentru mai multe detalii accesati link-ul: Restituire prima asigurare RCA

4. Limitele de raspundere ale asiguratorului RCA

Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intr-un accident auto, in baza asigurarii RCA incheiata pentru autovehiculul care a produs accidentul, nu vor depasi valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a angajat asiguratorul. Aceasta inseamna ca, in situatia in care valoarea daunei depaseste limitele la care asiguratorul s-a angajat in schimbul primei de asigurare platite, diferenta nu este acoperita de catre societatea de asigurare.

  Limitele maxime de despagubire stabilite de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara sunt:
 • 6.070.000 Euro pentru vatamari corporale si deces;
 • 1.220.000 Euro pentru pagube materiale;

Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili limite de despagubire, care nu pot fi mai mici decat limitele de despagubire stabilite de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

5. Plata primelor pentru asigurarile RCA

Asiguratorii RCA au obligatia de a asigura accesul potentialilor clienti la tarifele de prima practicate pe site-ul fiecarui asigurator RCA, la sediul social al acestuia si la unitatile teritoriale, precum si de a oferi toate informatiile în legatura cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.

Asiguratorii RCA/intemediarii în asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima notificate Autoritatii de Supraveghere Financiara, înscrise în polita de asigurare si în documentul de plata al primei de asigurare.

Indiferent de canalul de distributie utilizat, asiguratorul RCA are obligatia de a practica aceeasi prima de asigurare, stabilita pe baza criteriilor specifice unui asigurat.

Este interzisa asiguratorilor RCA/intemediarilor în asigurari acordarea oricaror avantaje colaterale asiguratilor la încheierea unei polite de asigurare RCA, cu exceptia asigurarilor facultative care acopera riscuri asociate riscurilor acoperite prin polita RCA.

6. Sunteti neasigurat de o polita RCA?

Daca sunteti proprietar de autovehicul si nu incheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savarsiti o contraventie si, prin urmare, sunteti pasibil de amenda de la 1000 RON la 2000 RON si retinerea certificatului de inmatriculare, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii – contraventie care se constata de catre personalul Politiei.

Calitatea de neasigurat RCA a unui proprietar de autovehicule poate fi identificata si din baza de date nationala CEDAM. In plus, in situatia in care provocati un accident si nu detineti o asigurare RCA valabila, persoana pe care ati prejudiciat-o este indreptatita sa solicite despagubiri fie direct de la dvs. (pe cale amiabila sau urmare a unei decizii judecatoresti), fie indirect, incepand din 2005, apeland la Fondul de protectie a victimelor strazii (care are dreptul sa recupereze de la dvs. despagubirea platita tertului pe care l-ati pagubit).

7. Controlul asigurarii RCA

Dovedirea faptului ca aveti o asigurare RCA se face cu polita de asigurare si ultimul document de plata (chitanta sau OP vizat de banca), care dovedeste ca ati achitat primele de asigurare scadente. Aceste documente trebuie sa le aveti in permanenta asupra dumneavoastra pentru ca autoritatile competente pot sa le ceara.

Aceste documente (polita si chitanta/OP) va sunt necesare si la inscrierea autovehiculului in circulatie, la schimbarea numarului de inmatriculare a autovehiculului si la inspectia tehnica periodica a autovehiculului.

8. Ce trebuie facut dupa producerea daunei?

Gasiti toate informatiile accesand link-ul: Ce faci in caz de accident?

Sc Aust Insurance Broker de Asigurare Srl este autorizata si inregistrata la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) cu numarul RBK-515.

Va multumim pentru ca ati ales serviciul:

Pentru orice informatii va rugam sa ne contactati
 • 0372.100.100
 • 0731.551.552
Daca ai gasit o problema pe site, anunta-ne si noi o rezolvam!